Інформація стосовно передачі відомостей про позичальників до Кредитного реєстру НБУ

ДО УВАГИ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА!

Повідомляємо Вас про те, що відповідно до Закону України від 14.12.2021 № 1953-IX Про фінансові послуги та фінансові компанії (далі Закон) керуючись нормами статей 27, 45 та пункту 28-4 Розділу VII,  з 01 липня 2024 року Держмолодьжитлом у порядку, визначеному НБУ, буде подаватися інформація стосовно боржників та їхніх поручителів (у випадку наявності) до Кредитного реєстру Національного банку України (далі – Кредитний реєстр).

Інформація подаватиметься щодо позичальників – боржників, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника становить 50 тисяч гривень і більше, і надалі до повного припинення зобов’язань цього боржника.

Інформація щодо таких заборгованостей за договорами, укладеними до набрання чинності статтею 27 Закону, надається НБУ без необхідності отримання на це згоди боржника.

Інформація, що передаватиметься до Кредитного реєстру, включатиме наступні дані:

1) відомості, що ідентифікують боржника;

2) інформація про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією;

3) інформація про належність боржника до пов’язаних з Держмолодьжитлом осіб (у разі наявності належності);

4) інформація про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов’язання, вид забезпечення).

При цьому інформуємо Вас, що боржник та інші особи, інформація про яких міститься у Кредитному реєстрі, мають право доступу до таких даних про себе та щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством.

НБУ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами НБУ порядку.

У разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, заявник має право звернутися до НБУ із заявою відповідно до норм даного Закону.

З повним текстом Закону можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text

Постанова Правління НБУ №180 від 25.12.2023 «Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0180500-23#Text