Консолідована фінансова звітність за 2019 рік

Завантажити звіт

1. 1. Форма №1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан)
2. 2. Форма №2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
3. 3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. 4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. 5. Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність за 2019 рік

Звіт про управління за 2019 рік

Фінансова звітність за 2019 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Примітки

Звіт про управління за 2019 рік

Звіт про управління за 2019 рік